WIETNAM-BA LAN 3 PROJECT

Filmy powstałe podczas warsztatów filmu animowanego "Wietnam Ba-Lan 3", Warszawa 2017. Filmy oparte są na tradycyjnych wietnamskich legendach i baśniach. Organizator projektu Fundacja Sceny Lubelska 30/32

Films produced during the Animated Film Workshop with children "Wietnam-Ba Lan 3", Warsaw 2017. The movies are based on traditional folk vietnamese legends and tales. Organizer Fundacja Sceny Lubelska 30/32

http://www.scenalubelska.art.pl/projekty