VIET

Tato, dlaczego zdecydowałeś się zostać w Polsce? - "Mamę spotkałem przecież, nie?". W remixie "Viet" słyszymy prostą rozmowę pomiędzy ojcem a córką, która zabiera nas z Wietnamu do Polski w środku komunizmu. Pytam ojca o jego pierwsze lata w Polsce: pierwszy śnieg, listy do rodziny i moment, w którym zdecydował się zostać. Video stanowi rodzaj rodzinnego albumu - osobistego i intymnego.

Dad, why did you decided to stay in Poland? - "I met your mum!" In "Viet" we can hear this simple converstaion between father and daughter, who take us to the journey from Vietnam to Poland in the middle of comunism. I'm asking father about his first years in Poland: first snow, letters to family and the moment when he decided, that he's not comming back. This video is like a family photo-album - personal and intimate.