NAJJESIENNIEJ

Wizualizacja do wiersza NAJJESIENNIEJ Adama Zdrodowskiego,
13.Literacki Festiwal PORT WROCLAW 2008

The visualizations for poem NAJJESIENNIEJ by Adam Zdrodowski,
13.Literary Festival PORT WROCLAW 2008