RECYKLING

Edukacyjny film animowany dla dzieci RECYKLING zrobiony w ramach projektu rePLAz (recyklingowy plac zimowy w Wilanowie, Warszawa). Film zrealizowany został przez kolektyw NO MUDA we współpracy z firmą MPO. Narracja: Mia Bogasz, muzyka: Seb Skalski, udźwiękowienie: Maja Prochowicz.

The educational animation for children RECYKLING was made within a project rePLAz (recycling winter playground in Wilanów, Warsaw). The film was realized by the collective NO MUDA in collaboration with MPO company. Narration: Mia Bogasz, music: Seb Skalski, soundtrack: Maja Prochowicz.