TOWARZYSTWO KULTURY CZYNNEJ

Filmy zrealizowane na warsztatach z dziećmi ze świetlicy środowiskowej w ramach projektu Towarzystwa Kultury Czynnej "PajdArt - sztuka w akcji" oraz "Zapamiętane-odkryte". Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wrocław - Oława 2011-2012.

Films were made during workshops with children from local community centre within a project of Society for Active Culture "PajdArt - Art in Action" and "Saved-discovered". Funding from the Ministry of Culture and National Heritage, Wroclaw - Olawa 2011-2012

http://kultura-czynna.art.pl/index.php