OBRAZOMANIE

Video-instalacja pokazywana w obiekcie basenowym we Wroclawiu w ramach SURVIVALU. Przegladu Mlodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach (maj 2007).

The video-instalation shown in Spy Center in Wroclaw during SURVIVAL. Young Art in Extreme Conditions Review (May 2007).