LABORATORIUM / LABORATORY


Jest to czesć mojego dyplomu z Akademi Sztuk Pieknych powstalego na wydziale Grafika i Sztuka Mediów. Zrealizowalam animowany trailer do mojego autorskiego projektu filmu LABORATORIUM w tradycyjnej technice lalkowej. Film był inspirowany literatura Stanislawa Lema. Powstała do tego seria plakatów, zrobiona równiez przeze mnie.
"Człowieczenstwo jest to suma naszych defektów, mankamentów, naszej niedoskonałosci, jest tym czym chcemy być, a nie potrafimy, nie mozemy, nie umiemy, to jest po prostu dziura miedzy ideałami a realizacja".
ROZPRAWA Stanislaw Lem

This is a part of my diploma I made at Faculty of Graphic Arts and Media Art (Academy of Fine Arts in Wrocław).
I made a trailer for my author's film project LABORATORY that was made using a traditional puppets technique.
The film was inspired by Stanislaw Lem's literature. In addition film has a series of posters made also by me.
"The humanity is the sum of our defects, weak points, our imperfection, is that what we want to be, but we can't,
we might not, we are not able to, this is simply the hole between the ideas and their realisation".
ROZPRAWA Stanislaw Lem

LABORATORIUM

Finalna wersja animacji Laboratorium skończona kilka lat po studiach.2016

Final version of animation Laboratory finalized few years after studies. 2016


Laboratorium from Natalia Nguyen on Vimeo.