GDY ROZUM SPI, BUDZA SIE POTWORY (2007)


Krótka animacja studencka, bazująca na światłach i cieniach, mówi o ciemnej stronie umysłu, strachu, uprzedzeniach, obawach.


This is short student's animation based on lights and shadows, it is about dark side of our mind, fears and apprehensions.